Popularni postovi

Pyramid RtanjDa li se radi o piramidi ili je samo planina slična piramidi?Hoće li se neki od arheologa potruditi da isipta detaljno ovu anegdotu od planine Rtanj?


Mt.Rtanj/Serbia and its peak Siljak 1570m        NO COMMENT

label: piramida,pyramid,no comment,piramida rtanjSerbia pyramid,piramide u Bosni

No comments:

Post a Comment