Popularni postovi

Starost piramida u Visokom


Piramide u Visokom su već dokazano stare najmanje 12000 do 15000 hiljada godina.Sada tj.ove godine je opet dokazano da je najmanje tolika starost piramida,jer to  kažu prvi rezultati koji su došli iz laboratorije iz Kijeva (Ukrajina) a u pitanju je  fosilizirani list koji je pronađen na betonskim blokovima. Starost organskog materijala je 24.800 godina +/- 200 godina. Tako da sada ima jo š dokaza o postojanju piramida koje su stare najmanje 12000 godina.

tags:piramide,starost,Visoko,

No comments:

Post a Comment