Popularni postovi

Turizam u Visokom


Piramide u Visokom čekaju na svoje posjetioce ali i na one koji će raditi na iskopavanju,brzo će to vrijeme doći kada će se golim okom vidjeti da piramide zaista postoje.
Radovi se izvode na ulazu u tunel Ravne kako bi posjetioci mogli  lakše prilaziti tunelu gdje će na ulazu biti male radnje za one koji žele kupiti neki suvenir kao uspmenu na  Visoko i piramide.Detalj radova  ulaza u tunel:


tags:piramide u Visokom,tunel Ravne,snimak iz 2013.g.

No comments:

Post a Comment