Popularni postovi

Grad Bedem ,ostaci grada leže u mjestu GrajaniČitajući neke naslove na internetu našao sam i ovaj koji je veoma interesantan za Visoko.Časopis za obrazovanje ,nauku i kulturu Mostar piše o ovom gradu,naslov je 
"HERCEGOVAC U SRCU BOSNE" a podnaslov je 
"Visoko i njegova okolina u djelu Pava Anđelića".Ovdje se piše o gradu Visokom  i njegovoj okolini,gdje je ovaj poznati historičar i areholog posvetio dio svog života istažujući historiju ovog grada,  tu su župe,dvorovi ,gradovi itd.I ovako navodi ,citiram:Na priloženoj karti župa, gradova i naselja gradskog tipa u Gornjoj Bosni,Anđelić identificira područje Visokog s nejasnim pominjanjem naziva župe, vladarskim dvorovima (Moštre i Visoko), utvrđeniin gradovima (Čajno, Kopači, Grajani, Visoko) i naseljem gradskog tipa Visoko.Tako listajući dalje nailazim na opis MZ Goduša ,općina Visoko,gdje se pominje sada aktuelni stari grad Bedem koji se nalazi u mjestu Grajani,a evo što piše o Bedemu,citiram:Odmah iznad seoskih kuca u Ramadanovcima, u dolini Godusice (na lijevoj obali Godusice leze Grajani s rusevinom srednjevjekovnog grada Bedema s Kulinom).
U dnevnim novinama se pominje grad Bedem koji više ne postoji ,ali imaju tragovi da je tu nekad bio grad i to najveći u okolini,prečnika 100 x 30 metara,sa još mnogo drugih zanimljivosti.Mještani grajana navode da ima i pećina u blizini u koju još niko nije ulazio,i koja je po mnogima zanimljiva historijski kao i ono što je do prije nekoliko godina tu bilo a sada nema ni tragova.Halka je bila željezna u kamenu,te neke ploće sa natpisima,temelji grada koje su neki ljudi rušili i koristili u građevinske privatne svrhe itd.Sada se neko sjetio da bi mogao spasiti ono malo što je ostalo od tog starog grada.I treba tako da ne ostanu samo riječi  mještana i poneki pisani trag od ranije.

tags:starine,bosna i hercegovina iskopine,stari grad,piramide,Visoko i tuneli,visočka dolina piramida

No comments:

Post a Comment